https://youtu.be/OLKWenY8r0k

 

蹄葉炎を患う馬用のサプリメント

 

必要な栄養素を補います。